Mødereferater 2016

Møde nr. 1: Udledning af parametre fra in situ forsøg

Møde nr. 2: Geologi og geoteknik i de indre danske farvande - øst

Møde nr. 3: Geologi og geoteknik i de indre danske farvand - vest

  • Agenda
  • Forekomst og dannelse af begravede dale i Danmark, v/ Peter Sandersen og Flemming Jørgensen, GEUS
  • Begravede dale i indre danske farvande og teorier for deres dannelse, v/ Holger Lykke-Andersen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
  • Eksempel på geologiske forhold i en begravet dal - Brabranddalen, v/ Theis Raaschou-Andersen og Jette Sørensen, VIA University College

Møde nr. 4: Ordinær generalforsamling

Møde nr. 5: Indflydelse af spændings- og tøjningsniveauer på dansk designpraksis

  • Agenda
  • Indflydelse af spændings- og tøjningsniveauer på dansk designpraksis. Perspektivering af emnet, v/ Niels Mortensen, nmGeo Aps (præsentation ikke tilgængelig)
  • Indflydelse af spændings- og tøjningsniveauer på dansk designpraksis. Perspektivering af emnet, v/ Frands Haahr, Frands Haahr Aps (præsentation ikke tilgængelig)
  • En tilgang til emnet "Spændingsniveauafhængig friktionsvinkel", v/ Sven Krappenhøft, Aalborg Universitet, Esbjerg

Møde nr. 6: Ekskursion til Damhusledningen København og TP4

Møde nr. 9: Geoteknikerens hverdag øst

 Juleforedrag 2016