Æresmedlemmer af DGF

Carsten S. Sørensen, Teknisk direktør

John K. Frederiksen, Geolog

Per Bjerregaard Hansen, Civilingeniør

Niels Foged, Forskningsleder

Jørgen S. Steenfelt, Professor

Hans Denver, Civilingeniør

Børge Knudsen, Civilingeniør

Niels Krebs Ovesen, Civilingeniør, adj. professor (f. 1934, d. 2005)

Knud Mortensen, Civilingeniør (f. 1926, d. 2007)

Bent Hansen, Professor (f. 1928, d. 2007)

Helge Lundgren, Professor, dr. techn. (f. 1914, d. 2011)