Bestil DGF bulletiner

Dansk Geoteknisk Forenings bulletinserie har til formål at orientere om aktiviteter og nyheder indenfor Geoteknik, Miljøgeoteknik, Fundering og anvendt Ingeniørgeologi. Bulletinarbejdet koordineres af Publikations- og IT-udvalget (PIT).

Herunder findes en oversigt over de bulletiner, der hidtil er udgivet. De fleste af disse kan bestilles online, mens enkelte kan downloades i pdf-format. Desuden ses de bulletiner, der er under udarbejdelse, samt forventet udgivelsestidspunkt for disse.

Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse

250.00 DKK
(150.00 DKK)

A guide to engineering geological soil description

250.00 DKK
(150.00 DKK)

Contributions to the IXth ECSMFE in Dublin

60.00 DKK
(30.00 DKK)

Træk af Danmarks geologi

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Markundersøgelsesmetoder - mekaniske

120.00 DKK
(30.00 DKK)

Udnyttelse og beskyttelse af landskaber

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Correlation of CPT and FVT for Clay Tills

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Feltundersøgelser af jord- og grundvandsforurening

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Artikler, foredrag mm.til NGM-92

500.00 DKK
(100.00 DKK)

Papers, keynote lectures etc., ISLSD 93

600.00 DKK
(100.00 DKK)

Proceedings of the 11th ECSMFE in Copenhagen

1,500.00 DKK
(300.00 DKK)

Indføring i Sedimentgeologi

250.00 DKK
(130.00 DKK)

KSP-beregning af jordtryk på spunsvægge

150.00 DKK
(60.00 DKK)

Felthåndbogen

350.00 DKK
(150.00 DKK)

Laboratoriehåndbogen

350.00 DKK
(150.00 DKK)

Funderingshåndbogen

400.00 DKK
(175.00 DKK)

Ingeniørgeologiske forhold i København

400.00 DKK
(175.00 DKK)

Advanced theoretical soil mechanics

700.00 DKK
(150.00 DKK)

Præfabrikerede funderingspæle af beton

200.00 DKK
(100.00 DKK)

Eksempelsamling til Lærebog i Geoteknik

250.00 DKK
(150.00 DKK)

Spirit of Krebs Ovesen Session, Madrid 2007

200.00 DKK
(100.00 DKK)

Malmö Citytunnel. Tunnels, Caverns, Groundwater

350.00 DKK
(175.00 DKK)

Proceedings of NGM 2012, Copenhagen

500.00 DKK
(300.00 DKK)