DGF - referenceblade

Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité har udarbejdet en række referenceblade, der hver især beskriver en række fælles retningslinjer for forskellige typer af geoteknisk arbejde. Disse referenceblade er til fri afbenyttelse og kan her downloades som pdf-filer ved klik på titlen. 

Referenceblad nr. 1 - Vingeforsøg

Referenceblad nr. 1 - Field Vane Tests 

Referenceblad nr. 3 - SPT-forsøg

Referenceblad nr. 6 - Statiske pladebelastningsforsøg

Referenceblad nr. 7 - Trækprøvning af jordankre: UDGÅET. Erstattet af: DS 1537:2014

Referenceblad nr. 8 - Komprimeringskontrol

Referenceblad nr. 9 - Boringers udførelse, indretning og sløjfning