Komité for Eurocode 7 - fundering

DGF’s komité for Eurocode 7 - fundering er stiftet i foråret 2009 med det formål at assistere DGF’s medlemmer af Dansk Standards udvalg, ”DS/S-1997 Eurocode Fundering” (jf. Dansk Standards kommissorium for DS/S-1997) i arbejdet med at varetage den lovgivningsmæssige del af det danske og det europæiske standardiseringsarbejde på området fundering.

Komitéen har følgende kommissorium at: 

A)   medvirke til sikring af dansk indflydelse i den europæiske standardisering i:

   * CEN/TC 250/SC 7 Eurocode 7 Geotechnical Design

   * CEN/TC 288 Execution of special geotechnical works

   * CEN/TC 341 + ISO/TC 182 Geotechnical investigation and testing

   * CEN/TC 396 Earthworks

B)  bistå DGF’s medlemmer i DS/S-1997 med bidrag til en kompetent implementering og vedligeholdelse af Eurocode 7 del 1 og 2, samt de tilknyttede standarder på området, udførelsesstandarder (under CEN/TC 288) og standarder for geotekniske undersøgelser og forsøg (under CEN/TC 341 og ISO /TC 182), samt i DGF-regi at behandle forespørgsler fra DGF’s medlemmer.

C)   bistå DS/S-1997 i behandling af indkomne spørgsmål (se nederst omkring indkomne spørgsmål).

D)   koordinere projektorienterede DGF-opgaver - eksempelvis analyser og udarbejdelse af specifikationer og vejledninger.

E)   deltage i projektorienterede opgaver for og finansieret af myndigheder og andre interessenter i samarbejde med DS og DS/S-1997 – eksempelvis analyser, oversættelser, Nationale Annekser (NA) og håndbøger.

F)   oprette sparringsgrupper i DGF-regi med deltagelse af interesserede indenfor specifikke emneområder, at bidrage til sikring af, at forslag til standarder, der er i høring eller til anden afstemning i Danmark, udbredes til og evt. kommenteres af en repræsentativ del af den danske geotekniske branche, og at samlede kommentarer tilgår DS/S-1997 for den videre proces.

G)   at sikre videndeling, f.eks. ved kurser, nyhedsbreve, artikler og anden formidling til brugerne af standarderne.

H)   at deltage i indstilling af medlemmer til DS/S-1997. 

 

Medlemmer af DGF’s komité for Eurocode 7 - fundering

Komitéen har pr. 01-11-2018 følgende aktive medlemmer:

 • Anders Hust Augustesen, COWI
 • Caroline Hejlesen, Tyréns
 • Caspar Thrane Leth, COWI
 • Helle Trankjær, COWI
 • Niels Mortensen, nmGeo (formand)
 • Nik Okkels, Geo
 • Ole Møller, Aarsleff
 • Torben Thorsen, Geo
 • Ulla Schiellerup, Geo

 

Spørgsmål om norm

 

Når DS/S-1997 modtager spørgsmål indenfor geotekniske forhold, kan normkomiteen under DGF blive anmodet om at rådgive i besvarelsen i henhold til punkt c) i kommissorium. Spørgsmål rettes til DS/S-1997 ved Gert Rønnow (ger@ds.dk), og besvarelsen udsendes ligeledes af Gert Rønnow.

 

 

DS/S-1997 besvarer skriftlige spørgsmål, hvis indhold falder indenfor rammerne herunder:

 • Tolkning af normteksten for Eurocode 7 del 1 og 2 (DS/EN 1997, del 1 og del 2) samt tilhørende nationale annekser.
 • Normkomiteens assistance kan omfatte konkrete forståelsesmæssige spørgsmål til teksten eller udredning af uklarheder i teksten (eksempelvis spørgsmål af typen: ”Kan PDA målinger anvendes til fastlæggelse af en boret pæls bæreevne uden støtte i geostatiske beregninger og/eller statiske belastningsforsøg?”).
 • Normkomiteen kan ikke tage stilling til konkrete projekteringsmæssige forhold (eksempelvis spørgsmål af typen: ”Hvordan mener Normkomiteen det destabiliserende vandtryk i den viste konstruktion skal fastsættes?”). Denne type spørgsmål kan ikke besvares, da der er tale om konkrete projekteringsmæssige forhold, som ikke i detaljer er beskrevet i Eurocode 7 eller det nationale anneks.
 • Geotekniske problemstillinger, som ikke er omfattet af Eurocode 7, ligger uden for kompetenceområdet for besvarelse (eksempelvis spørgsmål af typen: ”Kan der med henvisning til Eurocode 7 og det nationale anneks tillades anvendt fuld associeret plasticitet ved FEM-beregninger?”). Et sådant spørgsmål kan af principielle årsager ikke besvares af S-1997, fordi Eurocode 7 ikke indeholder retningslinjer for håndtering af jords dilatationsvinkel.

 

Relevante links

Energistyrelsen: www.ens.dk

Byggevareinfo: www.byggevareinfo.dk

Dansk Standard: www.ds.dk og www.eurocodes.dk