Mødereferater 2009

Møde nr. 1 - Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge

Møde nr. 2 - Eurocode 7

Møde nr. 3 - Funder ekskursion

Møde nr. 4 - Geoteknikerdagen

Session A - Geotekniske udfordringer - Indfatningsvægge

Session B - Problematiske jordarter

Møde nr. 5 - Geotekniske produkter

Møde nr. 6 - Geoteknikerens hverdag

Møde nr. 7 - Geoteknikerens hverdag

Møde nr. 8 - Design af offshore vindmøllefundamenter

Møde nr. 9 - Juleforedrag Øst

Møde nr. 10 - Juleforedrag Vest