Vidensdeling i DGF

En del af foreningens opgave er at bidrage til vidensdeling blandt danske geoteknikere og udbrede kendskab til danske geotekniske forhold.

Alle foreningens medlemmer opfordres til at indsende til Casper Thrane Leth, ctl@cowi.dk, der er kontaktperson for Publikations- og IT-udvalget (PIT).

Nedenfor er det tilgængelige materiale inddelt i undergrupper og præsenteret på individuelle sider.

Artikler fra internationale konferencer og tidsskrifter mv.

Her findes i videst muligt omfang elektroniske udgaver af DGF-medlemmernes bidrag til internationale konferencer og tidsskrifter fra 2007 og frem. Se oversigten her.

DGF-bulletiner

Dansk Geoteknisk Forenings bulletinserie har til formål at formidle viden indenfor foreningens virkeområde. De enkelte bulletiner kan købes via hjemmesiden, enkelte er tilgængelige i elektronisk form og kan hentes her (kræver medlemslogin).

DGF-referenceblade

Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité har udarbejdet en række referenceblade, der hver især beskriver en række fælles retningslinjer for forskellige typer af geoteknisk arbejde. Disse referenceblade er til fri afbenyttelse og kan downloades her.

Materiale fra Geo / Geoteknisk Institut

På Geo's hjemmeside findes et bibliotek med bl.a. Geoteknisk Instituts bulletinserie og Technical Reports (under udvikling). Biblioteket kan ses her.

Øvrige dokumenter

Øvrige dokumenter, der kan have relevans for DGF's medlemmer. Se oversigten her.