DGF-vejledninger

Dansk Geoteknisk Forenings vejledningsserie har til formål at bidrage med information og vejledning i praksis indenfor Geoteknik, Miljøgeoteknik, Fundering og anvendt Ingeniørgeologi.

Herunder findes en oversigt over de vejledninger, der hidtil er udgivet. Alle vejledninger kan downloades i pdf-format af medlemmer.

Vejledning nr. 1 – Dynamisk prøvebelastning af pæle