Feltkomitéen

DGF’s feltkomité er en åben faglig gruppe under Dansk Geoteknisk Forening. Gruppen består af geologer og ingeniører med interesse for løbende at udvikle og fremme feltgeoteknikkens virke i Danmark til gavn for alle interesserede.
 
Feltkomitéen forestår pt.:
  • Udgivelse af tekniske referenceblade
  • Afholdelse af specielle møder i DGF-regi
  • Afholdelse af felttekniske ekskursioner
  • Samarbejde og udveksling af viden med de øvrige nordiske lande
 
Feltkomitéens opgave er derudover at sikre, at dansk praksis bevares i ønskeligt omfang på baggrund af den øgede internationale standardisering og udvikling. Dette sikres ved bl.a. i samarbejde med Laboratoriekomitéen og Komité for Eurocode 7 - Fundering (normkomitéen).
 
Feltkomitéen har følgende medlemmer:
 
Susanne Granhøj (Formand)
Anders Løth Rasmussen, COWI
Anne Jansen, Hasbo
Anne Nørremark, Rambøll
Allan Meier, MOE
Erik Rosbirk, Byggros
Martin Juul Andresen, Sweco
Trine Hee Vienberg, Jord Teknik