Mødereferater 2013

Møde nr. 1 - Underboringer, rør og kabler, 28. februar

Møde nr. 2 - Høring af DGF-bulletin 16, 4. april

Møde nr. 3 - Motorvejen Funder-Låsby ved Silkeborg, 2. maj

Møde nr. 4 - Nordhavnsudvidelsen, København, 16. maj

Geoteknikerdagen 2013, Fuglsøcentret, 31. maj - 1. juni

Møde nr. 5 - Præsentation af artikler til ICSMGE 2013 i Paris, 12. september

Møde nr. 6 - Ekskursion til Metro Cityringen, København, 26. september

Møde nr. 7 - Geoteknikerens Hverdag Vest, 10. oktober

Møde nr. 8 -  Geoteknikerens Hverdag Øst, 24. oktober

Formøde ifm. møde 9 - Ny standard DS 1537 vedr. test af ankre samt 
høring af Dimensioneringshåndbogens kapitel 11: ”Totalstabilitet”

Møde nr. 9 - Armeret jord, 28. november

Møde nr. 10 - Julemøde Øst, 12. december

  • Agenda
  • The Rolling Potato Wagon v/ Trine Lykke Hansen og Morten Lunde Nielsen
    (præsentation ej tilgængelig)