Mødereferater 2014

Møde nr. 1 - Dimensionering af stålspunsvægge, 27. februar

Møde nr. 2 - Geotechnical Engineering in Offshore Wind, 1. april

Session 1: Site Investigation

Session 2: Site Assessment and Input to Design

Session 3: Geotechnical Design

Session 4: Installation

Møde nr. 3 - Høring af DGF-bulletin 16, 8. maj

Møde nr. 4 - Ekskursion til Bryghusprojektet og Kvæsthusprojektet, 22. maj

Møde nr. 5 - Generalforsamling

Møde nr. 6 - Bropillerne under Lillebæltsbroen

 Møde nr. 7 - Skandinavisk aften med Leca letfyld

 Møde nr. 8 - Geoteknikerens Hverdag øst

Møde nr. 9 - Geoteknikerens Hverdag vest

Møde nr. 10 - Samspil mellem jord og konstruktion

Møde nr. 11 - Julemøde øst

Møde nr. 12 - Julemøde vest