Mødereferater 2017

Møde nr. 1: Skrotning af vingeforsøg

Agenda

In situ-styrkemåling i organiskholdig jord - Jan Dannemand

Hvad måler vi egentlig? - Hans Denver

Vikarierende styrkeparameter for udrænet forskydningsstyrke i moræneler - Jesper Dyhrfjeld

Harmoni mellem styrkemål for laboratorie - og feltforsøg - Niels Mortensen

Møde nr. 2: Grundlaget for fremtidens geoteknik

Agenda

Et historisk norm-tilbageblik

Intro samt fremtidens EN 1997-1: Design, Generel rules

CEN TC 341 Geotechnical Investigation and Testing og ISO TC 182: Geotechnics

CEN TC 288: Execution of special geotechnical work(s) og ISO TC 182 / WG3: EN ISO 22477-5 Testing of grouted anchors

Information om partialkoefficienter i DK

Kommentarer til DS/EN 1997-1 fra DGF's medlemmer

Møde nr. 3: Ekskursion. Broer for Ringsted- Fermern forbindelsen

Agenda

Geoteknikerdag 2017

Agenda

Finite Element Modellering - Rambøll

Online visualisering af geologiske modeller - GEO

Grundvandmodellering - COWI

EC7 - Ramboll

EC7 - Zublin

EC7 - Niras

Metroprojektet Nordhavnen - Zublin

Metroprojektet Nordhavnen - Zublin

Sallingsund bridge collision protection - Ramboll, Aarsleff

Borearbejde for den ny Fjordforbindelse ved Roskilde Fjord - Sweco

Numerisk simulering af ikke.lineære fænomer - COWI

Møde nr. 4: Marine konstruktioner

Agenda

Kajspuns i 3D FEM - COWI

Krydstogtkaj i Visby

Boligøer, Enghave Brygge

Møde nr. 5: Geoteknikerens hverdag, øst

Agenda

36 broer på samlebånd - MT Højgaard

Norsk Geoteknik ved vejprojekter - forskelle og ligheder - Niras

Borede pæles overflademodstand - MT Højgaard

Geo-oplevelser fra Cityringen - Metroselskabet

Byggegrube på Redmolen - stræk af spunsprofiler - Geo