Mødereferater 2018

Møde nr. 1: Præsentation af artikler til ICSMGE 2017 i Seoul

Agenda

Møde nr. 2: Klimatilpasning og Geoteknik

Agenda

Klimatilpasningsløsninger og udfordringer - MT Højggard

Klimatilpasningsløsninger i Hovedstadsområdet - HOFOR

Strandvejsprojektet i Hellerup - tunnel og skakte - NIRAS

Byggegruber for forsinkelsesbassiner - Per Aarsleff

Drænprojekter med klimatilpasning - Rambøll

Møde nr. 3: Fremtiden

Agenda

Erhvervs ph.d. Lermineralernes betydning for deformationsegenskaber af høj-plastisk ler - COWI

Når man skal holde på vandet - nyt koncept for højvandssikring - SAFE SHORE SYSTEMS

Udvikling af EN 1997: Fortid og fremtid - nmGeo og Aarsleff

Møde nr. 4: Generalforsamling

Agenda

Møde nr. 5: Ekstraordinær Generalforsamling

Agenda

Møde nr. 6: Plastik ler og Carlsberg

Agenda

Møde nr. 7: Ekskursion Ny Ellebjerg

Agenda

Møde nr. 8: Geoteknikerens hverdag, Vest

Agenda

Almindeligt geoteknisk arbejde på et ualmindeligt sted - Sweco

Når opgaven ikke bliver som forventet - DMR Geoteknik

Geotechnical analysis of a gallery under a large concrete base slab - COWI

Udførelse og anvendelse af onshore, seismisk CPTu - Geo

Generationernes hus på Aarhus Havn - Sweco

Udførelse af testpæl for Light House, Aarhus - Per Aarsleff - Aflyst

Sammentænkning af geoteknik og geoenergi - ATES A/S

Møde nr. 9: Geoteknikerens hverdag, Øst

Agenda

Hvad betyder dilatationsvinklen for almindelige brudproblemer? - nmGeo

Boringer til grundvandskøl - Boremetode og praktiske udfordringer - Awell

Fra SPT-målinger til friktionsvinkel - MTH og Frands Haahr APS

DNU, Aarhus - Et grundvandsprojekt fra start til slut - Rambøll

Geotechnical analysis of a gallery under a large concrete base slab - COWI

Limfjordstunnelen - Hvorfor sætter den sig? - nmGeo

Møde nr. 10: Baneprojekter med geoteknisk vinkel

Agenda

Banedanmark, Status og fokus i fremtiden - Banedanmark

Ny Ellebjerg projektet - COWI

Svendborgbanen, Ændret vandspejl - hvordan sikres drift - Rambøll

Geoteknik - Beregningsforskrift for jordkonstruktioner, BN1-188 - Banedanmark

Test af indbygget lerfyld - COWI og Banedanmark

Kalkstabilisering