Mødereferater 2019

Møde nr. 1: Status på geoteknik i Danmark

Agenda

Lidt teori og historik omkring borede pæle - Jannie Knudsen (COWI)

Danish Geotechnical Society Seminar:

Agenda

Keynote - Byron Byrne (Oxford University)

Strength testing insitu and lab - same results? - Jens Brink Clausen (Geo)

The Importance of Smart Geotechnical.... - Mike Rattley (Fugro)

Site investigations for jacket and MP foundations - Kristine Lee Kaufmann, Christina Pop (COWI)

Design of US Mono Pile - Alastair Muir Wood (Wood Thilsted)

Earthquake Issues - Amir Kaynia (NGI)

Jacket design for silty soil in Taiwan - Tore Lucht (Niras)

Offshore Seismic Design - Luis Todo Bom (Rambøll)

Recent Developments in the Design og Piles Driven in Chalk - Richard Jardine (Imperial College)

Global Innovation Project (GIP) - David Maloney (DNVGL)

Monopod Bucket for Deutsche Bucht - Lars Bo Ibsen (AAU)

SBJ Installation at Borkum Riffgrund 2 - AVI Schonberg (Ørsted)

Pile Driveability in Difficult Soils - Ivana Anusic (Multiconsult)

Challenges og Earthquake Analysis of WTI Jack-Ups - Perry van Uchelen (GustoMSC)

Seabed Remediation Ensuring Safe Sequential .... - Lindita Kellezi (Geo)

Jack-Up Risks - Sylvie Raymackers (GeoSea)

Forskerdag

Agenda

Research seminar - posters

Geoteknikerdag 2019:

Agenda

Løber Danmark tør for grus? - Gunnar Larsen (Niras)

Bæredygtig råstofforsyning til byggeriet? - Torben Liborius (Dansk Byggeri)

Bæredygtig jordhåndtering - Louise Raaschou Andersen (Aarhus kommune)

Bæredygtig jordhåndtering - Peter Stockmarr (Sweco)

Frostfølsomhed i kalkstabiliseret ler? - Bjørn Staghøj Roesen (Cowi)

Energipæle og Centrum Select - Lars G. Christensen og Jacob Thorhauge (Centrum Pæle A/S)

Permanente sekantpæle med op til 12 meter udgravningsdybde - Lars Svensson Koed (Per Aarsleff A/S)

Måling af friktionsvinkel med pladebelastningsudstyr - John Skalshøj (Per Aarsleff A/S)

Mass mixing Denmark - Carl Jonsson og Jesper Petersen (Keller)

 

Møde nr. 2: Præsentationer fra ECSMGE og EYGEC

Agenda

Effects of tangential surface load component om earth pressure coefficients - Niels Mortensen (nmGeo)

Application of associated or non-associated flow rule on typical failure problems - Anette Krogsbøll (nmGeo)

Cyclic DSS response of Danish Neogene clays - Niels Trads (Geo)

Scandinavian Practices for Calculation of Second-order Effects and Buckling of Precast Concrete Piles in Soft soils (EYGEC) -  Jakob R. Udengaard (Per Aarsleff A/S)

Influence of stress state and stress history on the rate of secondary deformation for a high plasticity Paleogene clay (EYGEC) - Emil M. Kinslev (COWI A/S)

New interpretation for consolidation modulus on chalk - Elena Peri (Aalborg Universitet)

Precast pile heat exchangers in Denmark: case studies and on-going projects - Maria Alberdi Pagola (Centrum Pæle A/S)

Effects of pore water chemistry on the unloading-reloading behaviour of reconstituted clays - Kenny Sørensen (Aarhus Universitet)

 

Geoteknikerens hverdag, Vest

Agenda

Pæledæk i jernbanetracéer på Sydsjælland: Ring-Remkolde - design og udførelse. Søren Mikkel Andersen (Atkins Damnark A/S)

Pæledæk i jernbanetracéer på Sydsjælland: Ring-Remkolde - design og udførelse. Christoph Valentin Olsen, (Per Aarsleff A/S)

Spildvandsanlæg i Norge. Boris Sørensen (COWI)

Fundering af biblioteksparken i Aarhus - fuldfortrængningspæle, jet grout og sekantpæle. Maria Østergaard Holm (MT Højgaard)

Dynamisk prøvebelastningsforsøg og dets benyttelse i praksis. Andreas Blaabjerg Jørgensen (cp test a/s)

El Hamdania Mega Port - på dybt vand med jordskælv og tvivlsom jord. Isabel Aidt Becker og Anders Poulsen (Rambøll)

Det gode borearbejde - set fra en boreformands perspektiv. Brian Mousing (Geo)

Byggegrube Nicolinehus, Aarhus. Jonathan Møller Jørgensen (Hercules Fundering)

 

Geoteknikerens hverdag, Øst

Agenda

Pæledæk i jernbanetracéer på Sydsjælland: Ring-Remkolde - design og udførelse. Søren Mikkel Andersen (Atkins Damnark A/S)

Pæledæk i jernbanetracéer på Sydsjælland: Ring-Remkolde - design og udførelse. Christoph Valentin Olsen, (Per Aarsleff A/S)

El Hamdania Mega Port - på dybt vand med jordskælv og tvivlsom jord. Isabel Aidt Becker og Anders Poulsen (Rambøll)

Fastlæggelse af pælespids på eksisterende pæle vha. magnetometer. Susanne Granhøj (Geo)

Seismisk CPT - udledning af Emax og Gmax on- og offshore. Kasper Lundvig (Geo)

Geotekniske tilsyn, fra Glumsø til Hong Kong. Malte Larsen (COWI)

Lidt om jetgrouting og vibrationsfri fuldfortrængningspæle. Jesper Dyhrfjeld Christensen (MT Højgaard)

 

På tværs af Norden

Agenda

Cross-Border geoteknik i Sweco. Niels Lykkergerg og Argyro Souli (Sweco)

Erfaringer med ler omkring Göteborg. Johnny Petersson (Rambøll)

Borearbejde i Bergen og rammearbejde i Stockholm. Frank Roland Nielsen (Aarsleff)

 

Julemøde vest

Agenda

 

Julemøde øst

Agenda