Pælekomitéen

DGF’s Pælekomité blev oprettet i 2010 som en pendant til eksempelvis den svenske Pålkommissionen med det formål at:

 • Identificere, vurdere og formidle den tilgængelige viden indenfor pælefundering, såvel onshore som offshore
 • Dokumentere dansk erfaring for beregning, udførelse og eftervisning af pælefunderinger på typiske danske jordarter
 • Medvirke til (i samarbejde med Normkomitéen) at vurdere relevante dele af DS/EN 1997-1
 • Skabe bindeled til de tilsvarende nordiske komitéer

Pælekomitéen består af følgende medlemmer:

Thomas Gribsholt-Beck (Formand), Niras

Jesper Bue (referent), Geo

Karen Furbo Rasmussen, Geo

Kenny Kataoka Sørensen, Aarhus Universitet

Morten Rasmussen, Atkins

Per Grud, Grud IPS

Jakob Rahbek Udengaard, Aarsleff

Anders Tovsing S. Andersen, Aarsleff

Efter både nordiske og europæiske initiativer i form af etableringen af en nordisk ”mirror group” for Eurocode 7, NMGEC7 og Evolution Group (EG) 7 under TC 250 / SC7 med henblik på revision af kapitel 7 Pælefundering i EC7-1 er der nu et større incitament for dialog med - og påvirkning af - vore nordiske og europæiske naboer.

Der påtænkes oprettet fokuspunkter/emner, som komitéens medlemmer kan engagere sig i:

 • Sparring med EG7 vedr. nyt kapitel 7 Pælefundering
 • Sparring med NMGEC7 vedr. fælles nordisk holdning til bl.a. EG7
 • PDA-målinger
 • Negativ overflademodstand
 • Tværbelastede pæle
 • Borede pæle
 • Fortrængningspæle
 • Minipæle (micro piles)
 • Forspændte pæle
 • Norsk, svensk og tysk praksis som den kommer til udtryk gennem Peleveiledningen, Pålkommissionens rapporter og EA Pfähle
 • Granskning af og indflydelse på relevante udførelsesstandarder under TC 288, f.eks. EN 1536 Borede pæle, EN 12699 Fortrængningspæle, EN 14199 Minipæle (micropiles)
 • Granskning af og indflydelse på relevante teststandarder under TC 341, f.eks. EN ISO 22477-1 Prøvebelastning af aksialt trykbelastede pæle