Pælekomitéen

DGF’s Pælekomité blev oprettet i 2010 som en pendant til eksempelvis den svenske Pålkommissionen med det formål at:

 • Identificere, vurdere og formidle den tilgængelige viden indenfor pælefundering, såvel onshore som offshore
 • Dokumentere dansk erfaring for beregning, udførelse og eftervisning af pælefunderinger på typiske danske jordarter
 • Medvirke til (i samarbejde med Normkomitéen) at vurdere relevante dele af DS/EN 1997-1
 • Skabe bindeled til de tilsvarende nordiske komitéer

Pælekomitéen består af følgende medlemmer:

Thomas Gribsholt-Beck (Formand), Niras
Jesper Bue (referent), Geo
Karen Furbo Rasmussen, Geo
Kenny Kataoka Sørensen, Aarhus Universitet
Lars G. Christensen, Centrum Pæle A/S
Marianne Bondo Hoff, Ramboll
Morten Rasmussen, Atkins
Per Grud, CP Test
Jakob Rahbek Udengaard, Aarsleff

Efter både nordiske og europæiske initiativer i form af etableringen af en nordisk ”mirror group” for Eurocode 7, NMGEC7 og Evolution Group (EG) 7 under TC 250 / SC7 med henblik på revision af kapitel 7 Pælefundering i EC7-1 er der nu et større incitament for dialog med - og påvirkning af - vore nordiske og europæiske naboer.

Der påtænkes oprettet fokuspunkter/emner, som komitéens medlemmer kan engagere sig i:

 • Sparring med EG7 vedr. nyt kapitel 7 Pælefundering
 • Sparring med NMGEC7 vedr. fælles nordisk holdning til bl.a. EG7
 • PDA-målinger
 • Negativ overflademodstand
 • Tværbelastede pæle
 • Borede pæle
 • Fortrængningspæle
 • Minipæle (micro piles)
 • Forspændte pæle
 • Norsk, svensk og tysk praksis som den kommer til udtryk gennem Peleveiledningen, Pålkommissionens rapporter og EA Pfähle
 • Granskning af og indflydelse på relevante udførelsesstandarder under TC 288, f.eks. EN 1536 Borede pæle, EN 12699 Fortrængningspæle, EN 14199 Minipæle (micropiles)
 • Granskning af og indflydelse på relevante teststandarder under TC 341, f.eks. EN ISO 22477-1 Prøvebelastning af aksialt trykbelastede pæle