Order DGF bulletins

The purpose of the bulletin series of the Danish Geotechnical Society is to inform about activities and news within the areas soil mechanics, environmental geotechnics, geotechnical engineering and applied engineering geology. The bulletin work is coordinated by the Publication and IT Committee.

An overview of the bulletins published so far is shown below. Most of the bulletins can be ordered online, and some of them can be downloaded in pdf-format. In order to download you need to log in as member of the Danish Geotechnical Society.

A guide to engineering geological soil description

250.00 DKK
(150.00 DKK)

Contributions to the IXth ECSMFE in Dublin

60.00 DKK
(30.00 DKK)

Correlation of CPT and FVT for Clay Tills

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Papers, keynote lectures etc., ISLSD 93

600.00 DKK
(100.00 DKK)

Proceedings of the 11th ECSMFE in Copenhagen

1,500.00 DKK
(300.00 DKK)

Advanced theoretical soil mechanics

700.00 DKK
(150.00 DKK)

Spirit of Krebs Ovesen Session, Madrid 2007

200.00 DKK
(100.00 DKK)

Proceedings of NGM 2012, Copenhagen

500.00 DKK
(300.00 DKK)

Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse

250.00 DKK
(150.00 DKK)

Træk af Danmarks geologi

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Markundersøgelsesmetoder - mekaniske

120.00 DKK
(30.00 DKK)

Udnyttelse og beskyttelse af landskaber

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Feltundersøgelser af jord- og grundvandsforurening

120.00 DKK
(60.00 DKK)

Artikler, foredrag mm. til NGM-92

500.00 DKK
(100.00 DKK)

Indføring i Sedimentgeologi

250.00 DKK
(130.00 DKK)

KSP-beregning af jordtryk på spunsvægge

150.00 DKK
(60.00 DKK)

Felthåndbogen

350.00 DKK
(150.00 DKK)

Laboratoriehåndbogen

350.00 DKK
(150.00 DKK)

Funderingshåndbogen

400.00 DKK
(175.00 DKK)

Ingeniørgeologiske forhold i København

400.00 DKK
(175.00 DKK)

Præfabrikerede funderingspæle af beton

200.00 DKK
(100.00 DKK)

Eksempelsamling til Lærebog i Geoteknik

250.00 DKK
(150.00 DKK)