NGM 2008

The 15th Nordic Geotechnical Meeting took place on 3 to 6 September 2008 in Sandefjord in Norway. The Danish contributions at the conference are available here:

L.B. Ibsen: Implementation of a new foundation concept for Offshore Wind farms

J.K. Frederiksen, B. Frederiksen, L. Lund, S. Enkeshafi & M. Glendrup:Sporkasseundersøgelser af danske jernbaner

P. Larsen & U. Schiellerup: Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler

C.T. Leth, A. Krogsbøll & O. Hededal: Centrifuge facilities at Technical University of Denmark

N. Okkels & K. Bødker: Beregning af hævninger under antagelse af retlinjet dræning

N. Okkels, M. Hoff & M. Rasmussen: Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

P. Stockmarr: Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale

C.S. Sørensen & R.M. Jensen: Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum

H. Trankjær: Pælefundering af Bryggen, Vejle

M. Vanggaard: Minifaldlod og dimensionering af bærelag

The following paper had been submitted bud has not been included in the conference proceedings:

 

N. Okkels & K. Juul: Søvindmergel