DGF’s Bæredygtighedslegat

Få støtte til at udvikle nye bæredygtige geotekniske løsninger

Fakta

  • Legatets formål er at støtte projekter og forskning der kan udvikle og udbrede mere bæredygtige løsninger på geotekniske udfordringer.
  • Der bevilges maksimalt 20.000 kr. pr donation.
  • Indkomne ansøgninger behandles af DGF’s bestyrelse og formanden for DGF’s bæredygtighedskomite.
  • Motiverede ansøgninger med budget og tidsplan sendes på mail til DGF’s sekretariat på dgf@geo.dk. I emnefeltet anføres ”Ansøgning til DGF’s bæredygtighedslegat”.
  • Ansøgninger behandles halvårligt i marts og september. Ansøgningsfrist er hhv. 1. marts og 1. september.

Støttekriterier for DGF’s Bæredygtighedslegat

  • Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan det støttede kan fremme bæredygtige geotekniske løsninger.
  • Ansøgere skal være personlige medlemmer af DGF. Medlemskab er gratis for studerende.
  • Resultaterne af det støttede projekt skal være offentlig tilgængelige, og skal præsenteres på et DGF medlemsmøde.
  • Der kan søges om støtte til forsøgsudgifter, rejser eller enkeltstående aktiviteter, såfremt det direkte understøtter eller har indvirkning på udbredelse af bæredygtige løsninger.
  • Der kan søges støtte, selvom der også indhentes finansiering fra andre kilder.
Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser