Faglig Forening siden 1950

Dansk Geoteknisk Forening er en organisation, der aktivt varetager danske geoteknikeres faglige interesser, nationalt og internationalt.

Vi er i dag knap 600 personlige medlemmer og ca. 30 firmamedlemmer.

Foreningen blev stiftet i 1950, og vi har en lang tradition for åben udveksling af viden, baseret på gode kollegiale relationer uanset tilhørsforhold i øvrigt.

Vedtægter

DGFs virke

Arrangementer i Danmark med faglige foredrag dækkende såvel praktiske problemstillinger som avanceret teori, fra små til meget store projekter. Vi samler typisk mellem 50 og 130 interesserede ved ca. 10 arrangementer om året.

Publikationsvirksomhed med vore bulletiner, der dagligt gør nytte i danske geoteknikeres hverdag. Bulletinerne betales via medlemmernes kontingent, og andre kan købe dem fra vort sekretariat. Vi udsender 1-2 bulletiner om året.

Organisering af og deltagelse i nordiske og internationale konferencer og komiteer. Deltagelse i arbejdet inden for vor internationale organisation, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering)

Paraplyorganisation for IAEG (International Association for Engineering and Environmental Geology) og ISRM (International Society for Rock Mechanics)

Op til generalforsamlingen, der afholdes hvert 2. år, udarbejdes en årsberetning, der beskriver foreningens virke i den forgangne periode. Årsberetningerne fra 2006 og frem er tilgængelige for download her:
https://danskgeotekniskforening.dk/for-medlemmer/download-dgf-bulletiner-mm/

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser