NGM 2008, Sandefjord

Search

M. Vanggaard: Minifaldlod og dimensionering af bærelag

Læs mere

H. Trankjær: Pælefundering af Bryggen, Vejle

Læs mere

C.S. Sørensen & R.M. Jensen: Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum

Læs mere

P. Stockmarr: Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale

Læs mere

N. Okkels, M. Hoff & M. Rasmussen: Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Læs mere

N. Okkels & K. Bødker: Beregning af hævninger under antagelse af retlinjet dræning

Læs mere

C.T. Leth, A. Krogsbøll & O. Hededal: Centrifuge facilities at Technical University of Denmark

Læs mere

P. Larsen & U. Schiellerup: Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler

Læs mere

L.B. Ibsen: Implementation of a new foundation concept for Offshore Wind farms

Læs mere
Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser