Pælekomitéen

DGF’s Pælekomité blev oprettet i 2010 som en pendant til eksempelvis den svenske Pålkommissionen med det formål at:

 • Identificere, vurdere og formidle den tilgængelige viden indenfor pælefundering, såvel onshore som offshore

 • Dokumentere dansk erfaring for beregning, udførelse og eftervisning af pælefunderinger på typiske danske jordarter

 • Medvirke til (i samarbejde med S-1997) at vurdere relevante dele af DS/EN 1997-1

 • Skabe bindeled til de tilsvarende nordiske komitéer

Pælekomitéen består af følgende medlemmer:

Thomas Gribsholt-Beck (Formand), Niras
Jesper Bue (referent), Geo
Karen Furbo Rasmussen, Geo
Kenny Kataoka Sørensen, Aarhus Universitet
Lars G. Christensen, Centrum Pæle A/S
Morten Rasmussen, Atkins
Per Grud, CP Test
Anders Tovsig Andersen, Aarsleff
Jakob Rahbek Udengaard, Aarsleff

Efter både nordiske og europæiske initiativer i form af etableringen af en nordisk ”mirror group” for Eurocode 7, NMGEC7 og Evolution Group (EG) 7 under TC 250 / SC7 med henblik på revision af kapitel 7 Pælefundering i EC7-1 er der nu et større incitament for dialog med - og påvirkning af - vore nordiske og europæiske naboer.

Der påtænkes oprettet fokuspunkter/emner, som komitéens medlemmer kan engagere sig i:

 • Sparring med EG7 vedr. nyt kapitel 7 Pælefundering

 • Sparring med NMGEC7 vedr. fælles nordisk holdning til bl.a. EG7

 • PDA-målinger

 • Negativ overflademodstand

 • Tværbelastede pæle

 • Borede pæle

 • Fortrængningspæle

 • Minipæle (micro piles)

 • Forspændte pæle

 • Norsk, svensk og tysk praksis som den kommer til udtryk gennem Peleveiledningen, Pålkommissionens rapporter og EA Pfähle

 • Granskning af og indflydelse på relevante udførelsesstandarder under TC 288, f.eks. EN 1536 Borede pæle, EN 12699 Fortrængningspæle, EN 14199 Minipæle (micropiles)

 • Granskning af og indflydelse på relevante teststandarder under TC 341, f.eks. EN ISO 22477-1 Prøvebelastning af aksialt trykbelastede pæle

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser