Referenceblade

Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité har udarbejdet en række referenceblade, der hver især beskriver en række fælles retningslinjer for forskellige typer af geoteknisk arbejde. Disse referenceblade er til fri afbenyttelse og kan her downloades som pdf-filer ved klik på titlen. 

Bemærk at Referenceblade nr. 2, 4 og 5 er udgået, da de er blevet erstattet af Referenceblad nr. 9.

Search

Referenceblad nr. 9 – Boringers udførelse, indretning og sløjfning

Læs mere

Referenceblad nr. 8 – Komprimeringskontrol

Læs mere

Referenceblad nr. 7 – Trækprøvning af jordankre: UDGÅET. Erstattet af: DS 1537:2014

Læs mere

Referenceblad nr. 6 – Statiske pladebelastningsforsøg

Læs mere

Referenceblad nr. 1 – Field Vane Tests

Læs mere

Referenceblad nr. 1 – Vingeforsøg

Læs mere
Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 31 74 01 29

CVR-nr.: 62 16 09 18