Publikations- og IT-udvalget (PIT)

Publikations- og IT-udvalget under Dansk Geoteknisk Forening har været nedlagt siden 2020. I stedet varetager en publikationsansvarlig på bestyrelsens vegne alle praktiske aspekter vedrørende udsendelse af bulletinserien. Retningslinierne for publikationsudvalgets arbejde er:

 • Den publikationsansvarlige er udvalgt af bestyrelsen for Dansk Geoteknisk Forening. Personens primære formål er i bredest mulig forstand at sørge for formidling af medlemmernes erfaring og viden gennem trykte og elektroniske publikationer eller udgivelser. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om enhver publikation, der foreslås udgivet.

 • Den publikationsansvarlige holder via en publikationsplan bestyrelsen underrettet om status for foreslåede publikationer. Layout for bulletiner opdateres løbende (men konservativt) i en Bulletin 0, der desuden indeholder skrivevejledning for publikationer.

 • Den publikationsansvarlige inddrager i fornødent omfang særligt sagkyndige til vurdering af de indkomne forslag. De forslag, der accepteres, indpasses i publikationsplanen.

 • Følgende fremsendes til bestyrelsen før starten på trykning af en publikation:
  - Budget for publikationen
  - Den foreliggende tekst eller en beskrivelse af indholdet
  - Beskrivelse af en godkendelsesprocedure
  - Publikationsmedie
  - Oplags- og prisforslag
  - En opdateret publikationsplan
  Efter godkendelse i bestyrelsen foranstalter den publikationsansvarlige trykning, kontrollerer økonomien og udsender publikationen efter nærmere aftale.

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser