Digitaliserings komitéen

DGF’s feltkomité er en åben faglig gruppe under Dansk Geoteknisk Forening. Gruppen består af geologer og ingeniører med interesse for løbende at udvikle og fremme feltgeoteknikkens virke i Danmark til gavn for alle interesserede.

Feltkomitéen forestår pt.:

  • Udgivelse af tekniske referenceblade

  • Afholdelse af specielle møder i DGF-regi

  • Afholdelse af felttekniske ekskursioner

  • Samarbejde og udveksling af viden med de øvrige nordiske lande

Feltkomitéens opgave er derudover at sikre, at dansk praksis bevares i ønskeligt omfang på baggrund af den øgede internationale standardisering og udvikling. Dette sikres ved bl.a. i samarbejde med Laboratoriekomitéen og Komité for Eurocode 7 - Fundering (normkomitéen).

Feltkomitéen har følgende medlemmer:

Susanne granhøj (Formand)
Anders Løth Rasmussen, Niras
Anne Jansen, Jord Teknik
Anne Nørremark, Rambøll
Allan Meier, MOE
Erik Rosbirk, Byggros
Martin Juul Andresen, Sweco
Natassia Jensen,
Tobias Vanggaard, DMR Geoteknik
Trine Hee Vienberg, Franck Geoteknik
Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser