N. Okkels, M. Hoff & M. Rasmussen: Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser