S. Krabbenhøft, A. Andersen & L. Damkilde: The tensile capacity of bored piles in frictional soil

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser