2022

Møde nr. 1: Har vi lært noget?

Agenda

Niels Juels Gade 43: Sætning eller svigt af gavlfundament v/ Ole Møller, Per Aarsleff A/S

To cases fra Aarhus; én der gik helt galt og én der burde v/ Torben Thorsen, Geo

Nordhavnen – det skal ikke være let at lave pælefundering og ankre v/ Thomas Gribsholt-Beck, NIRAS A/S

Nogle cases fra Carstens PC v/ Carsten Steen Sørensen, COWI A/S

Afstivning, Åhuset – den midlertidige som blev den permanente v/ Mikkel Ibsen, Andreasen & Hvidberg A/S 

Møde nr. 2: Introduktion til den nye udgave af Bulletin 1 ”Vejledning i Ingeniørgeologisk Prøvebeskrivelse”

Agenda

Møde nr. 3: 45 års virke i geoteknikkens verden

Agenda

Møde nr. 4: Ordinær generalforsamling

Agenda

Møde nr. 5: Ekskursion til Leca og Hinge lergrav

Agenda

Møde nr. 6: Spark dæk - borerigge og boregrej

Agenda