Møde nr. 1: Har vi lært noget?

Agenda

Niels Juels Gade 43: Sætning eller svigt af gavlfundament v/ Ole Møller, Per Aarsleff A/S

To cases fra Aarhus; én der gik helt galt og én der burde v/ Torben Thorsen, Geo

Nordhavnen – det skal ikke være let at lave pælefundering og ankre v/ Thomas Gribsholt-Beck, NIRAS A/S

Nogle cases fra Carstens PC v/ Carsten Steen Sørensen, COWI A/S

Afstivning, Åhuset – den midlertidige som blev den permanente v/ Mikkel Ibsen, Andreasen & Hvidberg A/S 

Møde nr. 2: Introduktion til den nye udgave af Bulletin 1 ”Vejledning i Ingeniørgeologisk Prøvebeskrivelse”

Agenda

Møde nr. 3: 45 års virke i geoteknikkens verden

Agenda

Møde nr. 4: Ordinær generalforsamling

Agenda

Møde nr. 5: Ekskursion til Leca og Hinge lergrav

Agenda

Møde nr. 6: Spark dæk – borerigge og boregrej

Agenda

Møde nr. 7: Bæredygtig – Når geoteknikerens yndlingsord bliver moderne

Agenda

Bæredygtighedsinitiativer v/Asger Johannes Bay Sørensen og Morten Vanggaard, Banedanmark

Grøn partnering med Aalbor Havn v/Casper Holmgaard Jensen, COWI A/S

Reduktion af cement i funderingspæle og overgang til eksponeringsklasse frem for miljøpåvirkning v/Jacob Thorhauge, Centrum Pæle A/S

Alternativ til traditionel vejbygning: BSM (Bitumen-stabiliseret materiale) v/Charlotte Nyeng, Arkil A/S

Ressourcer: Erfaringer fra udlandet (herunder EFFC) v/Jan Kreuziger, Per Aarsleff A/S

Aalborg Havn – Kan vi nu fundere på gytje? v/Line Ohm Sell, Arkil A/S

Møde nr. 8: Forskerdag

Agenda

Møde nr. 9: Julemøde ØST

Agenda

Møde nr. 9: Julemøde VEST

Agenda

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 3174 0609

CVR-nr.: 62 16 09 18
Handelsbetingelser