1980 – LÆREBOG I GEOTEKNIK BIND 2 – Harremoës, Krebs Ovesen, Moust Jacobsen

Kontakt
Dansk Geoteknisk Forening
Maglebjergvej 1
2800 Lyngby
E-mail: info@danskgeotekniskforening.dk
Tlf.: 31 74 01 29

CVR-nr.: 62 16 09 18