Historisk geoteknisk litteratur

Kastellet før og aldrig

1994 – LÆREBOG I GEOTEKNIK, Bind 2 – Werner Bai  

1993 - LÆREBOG I GEOTEKNIK, Bind 1 - Werner Bai

1993 - SÆTNINGER I JORD - Moust Jacobsen

1992 – BEARING CAPACITY AND SETTLEMENT OF PILES, Bind 3 –  Moust Jacobsen

1989 - BRUD I JORD - Moust Jacobsen

1984 - LÆREBOG I FUNDERING - Moust Jacobsen

1980 - LÆREBOG I GEOTEKNIK BIND 1 - Harremoës, Krebs Ovesen, Moust Jacobsen                                                                                                                                                                                                       

1980 - LÆREBOG I GEOTEKNIK BIND 2 - Harremoës, Krebs Ovesen, Moust Jacobsen

1980 - FORMELSAMLING - Jørgen Steenfelt

1978 - GEOTEKNIK OG FUNDERING, DEL 1 - Bent Hansen

1978 - GEOTEKNIK OG FUNDERING, DEL 2 - Bent Hansen

1969 - DiIGITALISERET ARK SPT N TIL DR TIL PHI - Geodan

1966 – GEOTEKNISKE BEREGNINGER – J. Brinch Hansen og J. Hessner

1965 - GEOTEKNSIK EKSEMPELSAMLING BIND 3 - Niels Krebs Ovesen

1965 - GEOTEKNISK EKSEMPELSAMLING BIND 2 - Niels Krebs Ovesen

1965 - GEOTEKNISK EKSEMPELSAMLING BIND 1 - Niels Krebs Ovesen

1965 - A THEORY OF PLASTICITY - Bent Hansen

1960 - FUNDERING - Foredrag fra dansk ingeniørforenings kursus

1958 – GEOTEKNIK – H. Lundgren og J. Brinch Hansen  

1953 – EARTH PRESSURE CALCULATION – Jørgen Brinch Hansen

1945 – FUNDERING – G. SCHØNWELLER

1923 – BEREGNING AF PÆLEVÆRKER – CHR. NØKKENTVED

1912 – FORELÆSNINGER OVER FUNDERING - G. SCHØNWELLER

HISTORISKE Gl-BULLETINER